Wat wilde ik met deze website

[NB Dit is een gekopieerd bericht van metamagazine.com ; het geeft een aantal intenties voor de metamagazine websites weer]

Ik heb een berg ideeën, maar heb nu geen mogelijkheid om alles gestructureerd vast te leggen. Allemaal concepten, principes en systemen die op een of andere wijze samengebracht moeten worden in een soort hypertext met databasegedreven structuur. Dit domein (metamagazine.com) is ooit aangevraagd als basis voor mijn onderzoek (de ‘META Methode’) met het idee een soort periodiek voor probleemoplossers te maken.
Wie zijn dan die probleemoplossers kun je je afvragen? Iedereen is een potentiële gebruiker en toch weer niet. Ik wil graag gemotiveerde lezers met een zeker commitment zich in te zetten om een contributie te leveren terwijl men eigen doelen realiseert. Het eerste probleem is dat men meestal niet weet wat zijn of haar (levens)doelen zijn, en vaak ook niet weet welke relaties er zijn tussen problemen en uitdagingen waar men mee te maken krijgt.

Ik vertrek vanuit een levensvisie dat we een (hoger) doel hebben in ons leven en dat we in ons leven permanent lessen leren die we nodig hebben om spiritueel te groeien. Ik wil graag tools (gereedschap) aanreiken om persoonlijke en organisatie (levens)missie inzichtelijker en voor de buitenwereld duidelijker te krijgen zodat op basis hiervan doelmatiger (efficienter en effectiever) en duurzamer gecommuniceert kan worden. De grote hoeveelheid boeken en artikelen (in tijdschriften en op Internet) met diverse meningen die verschijnen als soort bladvulling zonder duidelijke focus of contributie en daarbij klakkeloos meningen verkondigen zonder dat men echt research heeft gedaan of erger zonder relevante bronvermeldingen is mij een doorn in het oog. Met de toename van gedeelde informatiebronnen zou de focus moeten zijn het comprimeren en samenvoegen van kennis vanuit een soort overkoepelende metastructruur.
Relevante onderzoeksgebieden zijn:

  • kennismanagement,
  • onderwijs,
  • contentmanagement (CMS) en
  • bibliothecaire informatiesystemen.

Een tool die ik graag zou willen ontwikkelen is een databasegedreven software-applicatie: “Meta-concept” om concepten en principes die ik in mijn hoofd heb zitten systematisch (maar niet noodzakelijkerwijs lineair of hierarchisch) over te zetten naar een flexibel CMS om dit o.a. visueel en textueel te kunnen presenteren.
Ook deze tekst heeft een conceptualiserende functie; naarmate ik schrijf wordt het steeds helderder; ik heb nog geen bruikbare tool; ik zou graag stroomschema’s en diagrammen willen gebruiken met verwijzingen naar geclassificeerde (al dan niet gerubriceerde) principes. Achtergrond: we onderscheiden 4 technische schaalverdelingen:

  • Nominaal;
  • Ordinaal;
  • Interval; en
  • Ratio.

Een thematische clustering van onderwerpen zou onder de nominale verdeling vallen, maar laat zich m.b.v. UDC wel in een getal uitdrukken. Zoekmachines (search-engines) maken ook gebruik van getalsmatige verhoudingen in een veelvoud van relaties met opgegeven trefwoorden en geindexeerde bronnen.
Veel kennis is niet bij voorbaat te indexeren en van metagegevens en codes (Meta-tags) te voorzien. Ook niet iedereen is zelf in staat om geproduceerde teksten op intersubjectieve wijze te classificeren.
Een tweede bruikbare kennistool zou verder kunnen zijn een “META-determinator”: het determineren (=systematisch classificeren) van een idee, tekst of concept naar o.a. bestaande bibiotheek- en kennissystemen. Dit is ook uit te breiden naar kennisbanken (knowledgebases) en branches. Later meer; o.a. over digitale leersystemen, open source en content-sharing.
Toine Fennis. (c) 5-9-2003

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *