Colofon

Start ] Project META Magazine ] Literatuur ] Download ] Links ]

horizontal ruleGoogle

Vind boeken


bol.com

Adverteren via Kliks.nl
META Magazine is ontstaan als onderzoeksproject van Toine Fennis (toine@metamagazine.nl). Een uitgebreide persoonlijke literatuurstudie naar diverse methoden van probleemoplossen en zelfhulp / coaching heeft geleid tot de ontwikkeling en samenstelling van de eerste tekst (proefleesversie) van de META Methode. 
Het eerste idee van MetaMagazine was een algemeen periodiek voor managers, therapeuten / coaches en probleemoplossers. Later ontstond vanuit de contributiegedachte (de laatste fase van de META Methode) het idee voor een webcommunity met een forum. De website als medium voor het delen van ervaringen, evaluaties en vakspecifieke kennis. Het gaat om een persoonlijke bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame kennismaatschappij. Zie voor een nadere toelichting de projectbeschrijving van META Magazine

 

MetaMagazine krijgt een steeds duidelijker vorm. Er wordt gewerkt aan een 0-nummer om de opzet te verduidelijken en aansluiting / samenwerking met anderen te bevorderen.

Disclaimer
24/1/03 In verband met een aangegeven associatie van het voor META Magazine gebruikte symbool met het swastika-symbool (bij de meesten bekend als het door nazi's gebruikte hakenkruis) distantieer ik me hierbij (voor alle duidelijkheid) van iedere betrokkenheid met antisemitisme en/of nazi-praktijken. 
Het symbool van META Magazine heb ik gebaseerd op het antahkarana-symbool, een healingsymbool in de vorm van een zeshoek. De bijzonderheid van dit symbool is dat er vanuit een plat vlak als het ware een 3D kubus ontstaat. Er is dus sprake van een extra dimensie: een meta-niveau. Ten opzichte van het 'origineel' is het symbool een zesde slag rechtsom (=met de klok mee) gedraaid. Ik verwacht door gebruik van kleuren de bijzondere metasymboliek van de cirkel, driehoek en kubus (vierkant in 3D) in één figuur duidelijker te kunnen maken. [zie de kleurenafbeelding rechtsonder]. Toine Fennis.

Oorspronkelijk antahkarana healing-symbool, gevonden via een Reiki-internetsite. 
Antakarana healing symbool

Om het symbool zelf te kunnen tekenen moet je vanuit een zuivere zeshoekvorm eerst alle hoeken met elkaar verbinden. Door vervolgens de 3 kruispunten in het midden te verbinden tot een driehoek en deze driehoekvorm op elk van de driehoekzijden te spiegelen (als het ware uitklappen). Je hebt nu alle hulplijnen voor het metasymbool. Optioneel: Met een passerpunt in het midden van de oorspronkelijke zeshoek trek je als laatste een cirkel door de buitenste hoeken van de grootste driehoek. 

Antahkarana symbool: lijnanalyse
Antahkarana-symbool ingetekend op lijnmodel. Antahkarana metasymbool: cirkel, driehoek, en kubus ineen.  Voorstel nieuw MetaMagazine symbool (gekleurd): cirkel, driehoek en kubus ineen.
 

 

 

 

 

 

horizontal rule

META Magazine © copyright 2003-2009, META Magazine: info@metamagazine.nl Laatst bijgewerkt: 18-11-2008.