Extreme Monoloog Bram Moszcowicz – casus Eva Jinek

eva-bramPersonage: Bram Moszcowicz (50), advocaat, locatie: persconferentie
Welkom, hedenochtend bereikte mij het bericht dat mijn, eh, cliënte Mw. Eva Jinek (31) ontslagen is als journalist van het TV-programma Nieuwsuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) wegens een vermeende relatie met ondergetekende. Deze arbeidsrechtelijke casus is in rechte een juridische dwaling en de beschuldiging is abject en infaam.

Ik heb een naam hoog te houden bij kompanen in de orde van de advocatuur in binnen en buitenland. Ik ben pleiter van het vrije woord, en verdedig onder andere in wette de persoon Geert Wilders en niet zijn gedrag of uitspraken. Nederlandse parlementariërs genieten immuniteit en hun vrijheid van meningsuiting is vastgelegd in de Nederlandse wet en de internationale rechten van de mens.

Mijn, eh, cliënte Eva Jinek geniet als journalist geen immuniteit en haar ongeautoriseerde uitspraak over haar “Boobies” is derhalve onrechtmatig verkregen indirect bewijsmateriaal aangaande de aard van mijn relatie met mevrouw Jinek.
Relaties van advocaten zijn confidentieel en ik kan dus noch bevestigen, noch ontkennen dat mijn persoon in de privé-sfeer lichamelijke intimiteiten heeft uitgewisseld.

Over het zogenaamde bewijsmateriaal: de gevonden heroïnespuiten, bloedvlekken op de zwarte aktetas en de negatieve zwangerschapstest kan ik alleen zeggen dat dit onrechtmatig verkregen materiaal is uit een vuilnisbak in Amsterdam die in de nabijheid van mijn huis is geplaatst.
Hangende het lopend onderzoek doe ik verder geen inhoudelijke uitspraken over deze wederom abjecte en infame beschuldiging.
Deze persoonlijke demonisering van de media en roddelpers zonder toepassing van hoor en wederhoor, is verwoestender dan de buitenrechtelijke- en moreel verwerpelijke daden van de vermeende criminele organisaties die ik heb vertegenwoordigd.

media_xl_521459Ik pleit daarom voor meer immuniteit van journalisten, innige belangenverstrengeling is het meest gediend bij een maatschappij waarin de trias politica, de scheiding der machten (politiek, de wetgevende macht, politie, justitie en advocatuur (als handhavende macht) en de journalistiek (als controlerende macht) hun publieke taak van waarheidsvinding zonder beperkingen kunnen uitvoeren. Ik zal hiertoe een wetsvoorstel indienen via de Partij van de Vrijheid (PVV). Ik dank u voor uw aandacht.
Bram Moszcowicz.

[Disclaimer: Deze tekst is fictief, geschreven door Toine Fennis in de zomer 2010 als onderdeel van een schrijfopdracht op Buitenkunst Drenthe]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *