Verslag startbijeenkomst ouders en school Assen

Poster OuderbetrokkenheidMaandag 18 november 2013 ben ik namens de ouderraad van de basisschool van mijn kinderen aanwezig geweest op de regionale startbijeenkomst ouders en school in Assen.
De bijeenkomst die de kwaliteit van onderwijs via ouderbetrokkenheid wilde stimuleren was goed bezocht door ca. 400 mensen bestaande uit onderwijzers / leerkrachten, schooldirecties en ouders.

Na het welkomswoord op een video van de OCW staatssecretaris Sander Dekker hield jeugdvoetbaltrainer Foppe de Haan een praatje over Talentontwikkeling en het coachen van toptalent:
Samengevat:
Talent is geluk en kansen zien,
best te beïnvloeden vanaf de onderkant (de leefomgeving die uitdagend zou moeten zijn, speels en uitnodigend),
“saai” = voor iemand die slim is.
school: leren, samen, anderen helpen
“kinderen groot laten worden”
Doelen stellen => dus plan maken (een week later)
Dagboek bijhouden: wat tegenviel, meeviel, wat je hebt geleerd en wat je ervan vind.
Talent Herkennen => Erkennen => daarna sturen op talent
Test na de training (les) => Hoe voel je je na de training? Wat het te licht, te zwaar, wat geleerd?
Evaluatie in het onderwijs, continu feedback tijdens de training (soms moeilijk in klas met veel leerlingen)
“klein durven zijn om anderen groot te laten worden”
Voor talentontwikkeling is breintraining maar ook slapen belangrijk
Als iets vanzelfsprekend is, kies voor een andere aanpak dan heb je vrijwel altijd aandacht
Als je boos bent verlies je 7 seconden
Boos worden turven: herkennen => erkennen
Iemand moet voelen wat het is (om een talent te hebben) – het mooi vinden (plezier / passie)
Spelletjes met beweging en cognitie (kleuren, vormen, sorteren): vb alleen bepaalde kleuren ballen vangen
hierdoor neemt het cognitief vermogen toe
Foppe de Haan benadrukte het nut van evaluaties, feedback en een individuele (coachende) benadering vraaggestuurd leren.
In bredere context: een PLOP Persoonlijk Leer en Ontwikkelings Plan

Website over de bijeenkomst:
http://www.ijsselgroep-ed.nl/ed_nl/agenda_regionale_startbijeenkomst_ouders_en_school.php

De meeting werd georganiseerd door OCW en een samenwerkingsverband genaamd Expertisepunt Ouderbetrokkenheid (van landelijk netwerk EDventure, vereniging van onderwijs adviesbureaus) waarin meerdere lokale adviesbureau’s als Cedin, IJsselgroep en Timpaan zitten:
http://expertisepuntouderbetrokkenheid.nl/
via Cedin zijn ook een aantal praktische documenten te downloaden:
http://www.cedin.nl/264/expertisepunt-ouderbetrokkenheid.html

Er waren 2 communicatieplatforms aanwezig voor communicatie tussen school en ouders
Basisschoolnet.nl
https://www.basisschoolnet.nl/

School en Ouder Communicatie:
http://www.schoudercom.nl/

Beide platforms bieden een evaluatie mogelijkheid. Kosten zijn ca. €700 per jaar. Dit zou waarschijnlijk vanuit het schoolbestuur georganiseerd moeten worden maar zou natuurlijk wel onderdeel van het communicatieplan kunnen zijn. Voorstel is om dit te vragen op de vragenlijst.

In de workshops werd verder ingegaan op gebruik van het expertisepunt ouderbetrokkenheid en voorbeelden vanuit de verschillende rollen (schoolhoofd, docenten, ouders). Een van de bruikbare documenten is de format voor een ouderplan (zie PDF).

Op weg naar Excellent Ouderbeleid
Wat onderscheid Excellente scholen:
– Positieve schoolresultaten
– Regelmatige Evaluaties
– aangepaste leerzuilen (?)
– sterk leiderschap van de school
– positieve leerkrachten
– positieve betrokkenheid ouders

Voorbeelden:
– positieve oudergesprekken: waar zijn ouders trots op; hier heeft de leerkracht wat aan
– schoolmaatschappelijk werk
– info avond met foto van kind waarbij aangegeven wordt wat speciaal is aan het kind (onderling begrip en begrip voor andere kinderen)
– avond organiseren: hoe doe je iets: voorlezen, helpen met rekenen, boekenpret
– afspraken maken => zorgleerlingen, wat te doen
– Open voor lokale middenstand => samenwerking
– kinderen betrekken bij oudergesprek (voor / tegen: wanneer)
– kijklijsten voor leerkracht en ouders (wat doet mijn kind): activiteiten, vriendjes
daarna evaluatie
– oudercafé met presentatie

Schoolprestatie beoordelingen:
No excuses beweging: niet verschuilen achter populatie

Wat is de school bereid te doen:
Wij zijn bereid ……. te doen
Stappen voor een ouderplan (zie PDF ouderplan)
met directie en leerkrachten bespreken

Ouderbetrokkenheid 3.0
1.0 vanuit de school
2.0 ouder = school
3.0 ouders en leraren samen, gelijkwaardig en niet vrijblijvend

KOP-gesprekken Kind Ontwikkelings Plan
– Vraag: wat zou je willen leren

zie: www.cps.nl/ouderbetrokkenheid

Tot zover, ik hoop dat andere ouders, ouderraden en geinteresseerden hier iets aan hebben.
Groet,
Toine.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *