0

Helpathon – Hack of a City (Eerste dag)

Helpathon - Hack of a City[vervolg van het Hack of a City – Helpathon; Deel 1, de Pitch].

Na de selectie met (helaas ongelabelde) post-it’s waar alle deelnemers er 3 van kregen bleven er bij het kiezen uiteindelijk 4 mensen over. We besloten gezien het aantal aan te sluiten bij de Groene Unie. Ik zag een inhoudelijke match mede doordat ik zelf eind 2011 samen met mensen van Ecodorp Groeningen een masterplan met een groot aantal Lab-initiatieven heb samengesteld. Dit was het resultaat van enkele maanden brainstormen en plannen maken waarbij het algemene duurzame ontwerp van het Ecovillage Design Education (EDE) Curriculum is gebruikt.

EDE Wheel

Ecovillage Design Education (EDE) Curriculum Mandala – GEN / Gaia Education

Een relatief eenvoudige en kleinschalige vorm van van het verbinden van bewoners met een wijk of plek is het zgn. Placemaking of Urban Design waarbij een plek als het ware geclaimd wordt. Voorbeelden zijn het schilderen van muren, kruispunten en straten of het plaatsen van elementen die uitnodigen voor ontmoetingen en interactie zoals bankjes of zitplekken. public_placemakingEr leek bij de brainstorm en verkenningen op zekere hoogte sprake van een mismatch waarbij het vanuit Design Thinking o.a. benoemen van placemaking systemen en bijbehorende interactie-metaforen niet helemaal aansloten bij de uitgeschreven opzet en het gevoel wat in het oorspronkelijke pitchteam zat. Het benoemen en verkennen van de neurologisch niveau’s sloot helaas ook niet aan.

(Neuro)logische-niveaus (NLP zie: Dilts / Bateson)

visual_thinkingIk had vrijdagavond niet het gevoel dat we in deze groep mentaal en energetisch op dezelfde lijn zaten en wat inhoudelijk ook niet concreet kon worden. Achteraf gezien hadden we misschien beter een Dragon Dreaming sessie kunnen doen waarbij de droom en visie nader verkend zou worden vanuit die energie. Ik heb vrijdagnacht besloten mijn tijd en kennis met zoveel mogelijk andere groepen te delen.

dragon_dreaming_intro

Dragon Dreaming – source: http://www.slideshare.net/GaiaEducation/ecovillage-design-education-in-damanhur-2014

 

Bovenstaande afbeeldingen en veel meer infographics staan op mijn Pinterest bord voor Helpathon.

 

0

Helpathon – Hack of a City (De Pitch)

Helpathon - Hack of a CityAfgelopen weekend vrijdag 14 – zaterdag 15 (overdag) en zondag 16 ben ik naar de Helpathon – Hack of a City voor de stad Groningen geweest in de Biotoop in Haren. Er waren een groot aantal pitches op vrijdagmiddag waarbij voor mijn gevoel de opdrachtgevende en belanghebbende organisaties als het ware top-down zouden gaan bepalen wat ze doen en aanbieden. Ik heb als een van de laatsten zelf een spontane Meta-pitch gedaan vanuit de volgende vraag:

Hoe kunnen bewoners van een wijk zelf bijdragen aan het geluk, plezier, energie, vitaliteit en ontwikkeling van het potentieel in hun wijk?

Ik heb geconstateerd dat er wijken zijn met veel werkloosheid en bewoners die gebruik maken van diverse uitkeringen. Doordat sommige mensen onverschillig zijn over hun wijk terwijl de overheid zich terugtrekt, blijft bijvoorbeeld zwerfafval en snoeiafval langer liggen en verwacht men dat anderen dat wel oplossen. Ook sociaal vastgoed zoals het wijkcentrum is maar een deel van de tijd open en wordt deze voor de wijk beschikbare capaciteit maar gedeeltelijk gebruikt.

Ik denk dat de meeste bewoners graag willen dat de omgeving waar ze wonen een vitale, positieve wijk is waar je met plezier woont en samenleeft, waar kinderen samen buiten kunnen spelen en je positief contact en dialoog hebt met je buren. Ik geloof dat we met elkaar het potentieel van wijken en de beschikbare publieke voorzieningen beter kunnen benutten en ik wil graag op zoek naar de mogelijkheden voor empowerment van individuele wijkbewoners, ze uitnodigen om hun kennis, talenten en vaardigheden te delen en deze uitwisseling te faciliteren, liefst ook bij de eerdergenoemde pitches die zich richten op wijken en sociale interactie.

Er zijn al best veel sociale initiatieven gedaan in het verleden en ik vind het zonde van tijd en energie om hetzelfde nogmaals te bedenken. Maak gebruik van de rapporten en verslagen over dit onderwerp. Ik heb hiervoor documenten van diverse Community initiatieven verzameld via ISSUU en een Pinterest bord voor deze Helpathon met infographics en links naar ondermeer deelinitiatieven in Nederland.deelinitiatieven

Hackofacity social: Facebook , @Hackofacity050

Later meer…

1

4 persoonlijke actiepunten voor HS

Toine FennisNaast het politieke D66 HS verkiezingsprogramma en de spin-off van de D66 pop-up winkel brainstorm sessies en oplossingen voor leegstand van winkelpanden wat misschien maar weinigen helemaal zullen lezen zijn er een paar zaken waar ik me persoonlijk op wil richten binnen en buiten de politiek. Ik noem er hier alvast 4:

1. Duurzaamheid

Wij produceren in de gemeente Hoogezand-Sappemeer veel afval, naast huishoud-afval zijn dat ook oude of kapotte meubels en apparaten. Een deel van oude apparaten en meubels wordt verkocht of komt bij de kringloopwinkels terecht en krijgt een nieuwe eigenaar, maar een groot deel wordt als afval gestort en verbrand. Plastic en metaal van apparaten wordt gesmashed en gesmolten. Van goede apparaten, meubels en kleding die kapot gaan wordt door bezitters slechts klein deel gerepareerd, soms omdat kennis over het repareren ontbreekt en soms omdat een nieuwe zo makkelijk gekocht is en een voordelige of laagdrempelige reparatie-mogelijkheid niet voor handen is.
Ik wil in Hoogezand-Sappemeer een Repair Café beginnen omdat ik meer aandacht wil voor duurzaamheid en een laagdrempelige mogelijkheid wil bieden in de buurt om spullen te repareren. Door kapotte apparaten en spullen te repareren kan de levensduur verlengd worden en daarmee direct de afvalstroom verminderd.
Er is op dit moment in Hoogezand geen mogelijkheid om laagdrempelig reparaties uit te voeren. Daarnaast is het een sociale gelegenheid om met buurtgenoten in contact te komen.
Er zijn in Nederland al vele RepairCafé’s georganiseerd en deze expertise wordt gedeeld via www.repaircafe.nl
Concreet:
Ik ben bereid om dit samen met een vrijwilliger (met contacten in de buurt en buurtcentrum) te organiseren / coördineren. Indien deze 2 middagen (waarbij een zaterdagmiddag en woensdagmiddag of 2 zaterdagmiddagen het meest logisch lijken) succesvol zijn kan lidmaatschap van het landelijk RepairCafe netwerk worden overwogen (eenmalig €50). Meer informatie staat op: http://repaircafe.nl/lid-worden-van-het-repair-cafe-netwerk/
D66 HS wil om de duurzaamheid in de gemeente Hoogezand-Sappemeer te bevorderen meer samenwerking met de Kringloopwinkel, wat bijvoorbeeld kan leiden tot gedeeltelijke (modulaire) recycling van nog werkende onderdelen. Daarnaast wil D66HS een duurzaamheidsprijs instellen om aandacht te houden voor verschillende vormen van duurzaamheid.
2. Marktplaats & Matchmaking van vraag en aanbod van diensten
Naar aanleiding van een oriënterend gesprek bij het WISP afgelopen maandag begreep ik dat er vanuit wijkcentrum Woldwijck al vergaande gesprekken zijn om samen te gaan werken met de Wijktalentenbank (http://www.wijktalentenbank.nl/)  die tot nu toe alleen actief was in de wijk Gorecht-West.
Kritiek op wijktalentenbank
Vorig jaar was ik al behoorlijk kritisch over de enorme hoeveelheid geld (>€75.000) die hier volgens het projectplan in is gepompt in 2012/13 vanuit de gemeente en Provincie en de in mijn ogen slecht functionerende inhoudelijke coördinatie door Kwartier Zorg en Welzijn die ondanks dit uitgewerkte plan van aanpak, betaalde medewerkers en het het wijkteam wat bij 140 huishoudens over vloer is gekomen niet kon aangeven wat de behoeften zijn van bewoners van Gorecht West (wat bijvoorbeeld had kunnen resulteren in oproepen of vragen op de website of directe matchmaking). Ook het feit dat er noch kwalitatieve, noch kwantitatieve doelstellingen zijn geformuleerd én nog steeds niet transparant is geëvalueerd (zoals afgesproken in het projectplan) noch door Kwartier noch door de gemeente maakt dat ik ondanks het potentieel van de wijktalentenbank voor de wijk Woldwijck vanuit het platform graag kwalitatieve kaders zou zien en doelstellingen voor zover hier budget naartoe gaat. Bijvoorbeeld minimaal 100 bewoners van de wijk Woldwijck maken per jaar minimaal 1 keer gebruik van de wijktalentenbank ofwel door advertentie / oproep te plaatsen of te reageren. De huidige website (ook met nieuw jasje) zorgt door onnodige tussenkomst van het wijktalentenbankteam bij zowel het plaatsen van de oproep als het reageren de matchmaking eigenlijk voor onnodige vertraging. Mijn voorstel zou zijn dat die bemiddeling door het wijktalentenbankteam alleen op verzoek plaatsvind zodat de vrijwilliger die er nu tussen zit direct wordt ontlast en transacties sneller en makkelijker kunnen plaatsvinden en alleen als dat door vrager of aanbieder op prijs wordt gesteld (aangegeven bijv. met een checkbox) dat de vrijwilliger controleert en/of bemiddeld.
Matchmaking
Voor de matchmaking van vraag en aanbod van diensten en expertise op wijkniveau zou gebruik kunnen worden gemaakt van een talentenmatrix waarbij behoeften en talentencategorieën zoals Huishoudhulp, Administratief, Computerhulp, Tuinieren, Boodschappen, Oppas, Klussen en Zorg uitgewerkt kunnen worden.
Voorstel: het vaststellen van matchmaking doelstellingen voor het wijkcentrum Woldwijck, daarnaast het maken van een inventarisatie van behoeften uit de wijk en aanwezige talenten. Uiteraard help ik graag mee aan een (digitaal) inventarisatieformulier. Ook kan gebruik worden gemaakt van alle kennis en informatie die ik vorig jaar heb verzameld voor LetsHS.NL Er zijn ook LETS of tijdruil community websites voor dienstenruil waarvan gratis gebruik kan worden gemaakt (bijvoorbeeld Cyclos 4 for Communities).
NB. Voor matchmaking op gebied van zorg zou je eigenlijk direct gebruik moeten maken van http://www.wehelpen.nl en niet via de wijktalentenbank wat meer is voor vrijwillige klussen tot ca. 1,5 uur per week zoals ook de buurtbox in Haren die nu trouwens ook financieel noodlijdend is of het succesvollere Buuv (http://buuv.nu/) in Haarlem (waar trouwens vanuit de gemeente Haarlem nog steeds veel geld in wordt gepompt en wel zorg omvat).
Buuv maakt o.a. gebruik van sociale makelaars (wat hier het wijkteam zou moeten doen of de sociaal beheerder in het buurthuis, gefinancierd via budget van Kwartier Zorg en Welzijn)
Buuv doet zowel klussen als zorg en heeft nu wel een licentiemodel voor andere gemeenten: 0,25 per inwoner voor 2 jaar en daarna 0,12 cent per inwoner per jaar. De kritische vraag is dus of de wijktalentenbank hiermee kan concurreren. Dus ca. 8.000-10.000 per jaar voor de hele gemeente HS voor een website die beter is dan de huidige (via Kwartier zorg en Welzijn).
Achtergrondinfo:
Het aantal huishoudens wat in Hoogezand-Zuid gebruik maakt van meer dan 5 sociale regelingen is meer dan 10%.
  • 9602 (Wijk 02 Hoogezand-Zuid)
Meer dan 60% van de huishoudens in dit gebied (waar Woldwijck in valt) maakt gebruik van 1 of meer sociale / financiële regelingen.
3. Wijkonderneming
Ik geloof in de kracht en het potentieel van de inwoners van gemeente Hoogezand-Sappemeer, maar ben van mening dat mensen in de woon en leefomgeving HS te weinig worden uitgenodigd om vanuit plezier en passie te ondernemen en daarmee op meerdere niveau’s werkelijk waarde toe te voegen aan de wijk, de gemeenschap of een individu. Geïnspireerd door diverse initiatieven als Doe Het Niet Zelf (DHNZ) http://www.doehetnietzelf.org/ , Mindz (http://www.mindz.com/) & inspirerende werkplekken plekken als Seats2Meet (http://www.seats2meet.com/), bijeenkomsten als Gave Dingen Doen (http://www.gavedingendoen.nl/), Durftevragen (http://durftevragen.com/), en het netwerkmaatschappij-concept Society 3.0 (http://www.society30.com/) en het onlangs door Martijn Aslander tijdens zijn verhaal op het Open Inspiration Festifal (http://www.oif0598.nl/gedeelde Permanent Beta (http://www.permanentbeta.nl/) om te verbinden, kennis te delen, te creëren en relevante vraagstukken op te lossen.
Het gaat om zinvol en bewust gebruik van sociaal kapitaal en elkaars kennis en vaardigheden om daarmee een betere, mooiere en leukere woon, werk en leefomgeving te creëren.
Om dit soort creatieve community sourcing een kans te geven zou ik graag een zakelijke dienstenruil en/of wijkonderneming starten vanuit (of samen met) een wijkcentrum of het door D66 voorgestelde StadsLab in het nog te bouwen huis voor cultuur en bestuur waarbij ik regelmatig brainstorm, mastermind, en inspiratie & informatie bijeenkomsten zou willen organiseren. Indien gewenst kan ik individuele coachingsessies en instructie aanbieden als Internet Businesscoach. Mijn ambitie is het komend jaar 10 maatschappelijk sociale ondernemers te helpen met het opzetten van hun onderneming.
Een mooi voorbeeld is het project ‘Human Capital in de Wijk’ in Breda met een Servicepunt voor Starters en Ondernemers (SSO):
Iets kleinschaliger vanuit sociaal perspectief:
De meest duurzame transformatie / transitie uit werkloosheid is zelfstandig ondernemerschap en het direct lokaal leveren van producten of diensten tegen geld of (ruil)waarde. Juist omdat geld voor een deel van de doelgroep een probleem is zou ik graag producten en diensten willen barteren die deels via het wijkcentrum aangeboden kunnen worden. Een mentor of buddy (van bestaande buurt-ondernemers) lijkt een logische aanvulling.
D66_Euro
4. Transparantie van bestuur, plannen en organisatie
Als inwoner van Hoogezand-Sappemeer ben ik er pas na een tijdje erachter gekomen dat veel zaken niet op gemeentelijk maar op wijkniveau worden georganiseerd en gefinancierd en er meerdere organisaties zijn die zich bezighouden met mijn directe omgeving. Voor de wijk Woldwijck zijn dat 5 Bewonerscommissies (West, Midden en Oost, Sterrenflat en Melkwegstelstel), Stichting platform Woldwijck, Het Woldwijck centrum met een sociaal beheerder en nu WISP, een wijkkrant (de Woldewieker), en straks een buurtvereniging (?), een wijkmanager (?) en een wijkteam of sociaal team (?).
De Kindervakantiespelweek vind wel plaats in (rond) het Woldwijckcentrum maar de organisatie is voor heel HS waardoor de geldstroom uit wijkbudget niet mogelijk is. Ik begreep van Harrie de Keijser (Voorzitter van Platform Woldwijck) dat er ongeveer €40.000 per jaar wijkbudget is maar dat de besluitvorming en besteding ervan momenteel niet wordt gepubliceerd.
Ik ben blij dat er een Wijk Informatie Service Punt (WISP) is opgezet om wegwijs te worden in mijn wijk, vragen te beantwoorden en door te verwijzen maar ik zou graag ook meer transparantie zien van en door de bestuurlijke organisaties in de gemeente HS en mijn wijk inclusief de bijbehorende kosten en geldstromen.
De website van wispwoldwijck.nl zou misschien ook meer informatie mogen bevatten met antwoorden op de volgende vragen:
  • Hoe is mijn wijk eigenlijk georganiseerd?
    (welke organisaties + doelstellingen, vergaderdata, budget, criteria, etc)
  • Hoe en door wie wordt het budget verdeeld? 
  • Hoe kan ik dit überhaupt te weten komen?  
Anders dan het overzicht van de gemeente op http://www.hoogezand-sappemeer.nl/ en de digitale gemeentegids: http://hoogezand-sappemeer.smartmap.nl/Nieuw
Vragen als:
  • Waar en hoe kan ik geld / subsidie aanvragen voor een buurtproject?
  • Bijvoorbeeld een groot schaakbord op straat, of
  • een 3D printer in het buurtcentrum? 
Wie beslist daarover, heb ik daarover inzicht en stemrecht?
Wie vertegenwoordigt mij in het platform?
Hoe worden de speelplekken en openbaar groen precies geregeld. Ik zag dat er mensen nodig waren voor zand verversen in de zandbak.
Ik zou bijvoorbeeld graag wat meer eetbaar landschap (fruitbomen / struiken) willen in mijn wijk. Hoe regel ik dat?
Mijn inspiratie voorbeeld is de propaganda gardening Ted Talk van Pam Warhust: How we can eat our landscapes
Online kon ik geen jaarverslagen vinden over beleid of resultaten in mijn wijk (Woldwijck) of van de organisaties die er actief waren / zijn.
Het laatste jaarverslag van Kwartier Zorg en Welzijn is van 2012, maar daarin staat niets over hoe het geld is of wordt besteed in de verschillende wijken in 2014.
D66-Hoogezand-Sappermeer-298x234Ik hoop binnenkort ook via de website van D66 meer informatie te geven over hoe je bij belangrijke en nuttige burgerinformatie komt. Wat ik al erg cool vind is dat we een eigen verkiezingsapp hebben:
Daarnaast ook social media:
D66 HS op Facebook: https://www.facebook.com/d66hs
D66HS op Twitter: https://twitter.com/d66hs
Toine Fennis is kandidaat raadslid voor D66 in Hoogezand-Sappemeer en staat op nummer #6 voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 #GR2014 #D66HS
0

Energy & Healing sites

Healing HandsIk verwees eerder al naar Caroline Myss met o.a. haar video cursus programma Energy Anatomy en het concept van de energetische bankrekening.
The Energetics of Healing: (full video)
 (Deel1/2)
  (Deel 2/2)
Bekijk de film: Three levels of Power.

Law of Attraction (LOA) van Abraham via Esther Hicks (die ook in The Secret zit)
Ik heb ook aantal boeken, audio en video cursussen en the secret behind the secret + filmpjes.

Edgar Cayce, een amerikaans intuitief begaafde / medium, zie wikipedia. 

 

0

Verslag startbijeenkomst ouders en school Assen

Poster OuderbetrokkenheidMaandag 18 november 2013 ben ik namens de ouderraad van de basisschool van mijn kinderen aanwezig geweest op de regionale startbijeenkomst ouders en school in Assen.
De bijeenkomst die de kwaliteit van onderwijs via ouderbetrokkenheid wilde stimuleren was goed bezocht door ca. 400 mensen bestaande uit onderwijzers / leerkrachten, schooldirecties en ouders.

Na het welkomswoord op een video van de OCW staatssecretaris Sander Dekker hield jeugdvoetbaltrainer Foppe de Haan een praatje over Talentontwikkeling en het coachen van toptalent:
Samengevat:
Talent is geluk en kansen zien,
best te beïnvloeden vanaf de onderkant (de leefomgeving die uitdagend zou moeten zijn, speels en uitnodigend),
“saai” = voor iemand die slim is.
school: leren, samen, anderen helpen
“kinderen groot laten worden”
Doelen stellen => dus plan maken (een week later)
Dagboek bijhouden: wat tegenviel, meeviel, wat je hebt geleerd en wat je ervan vind.
Talent Herkennen => Erkennen => daarna sturen op talent
Test na de training (les) => Hoe voel je je na de training? Wat het te licht, te zwaar, wat geleerd?
Evaluatie in het onderwijs, continu feedback tijdens de training (soms moeilijk in klas met veel leerlingen)
“klein durven zijn om anderen groot te laten worden”
Voor talentontwikkeling is breintraining maar ook slapen belangrijk
Als iets vanzelfsprekend is, kies voor een andere aanpak dan heb je vrijwel altijd aandacht
Als je boos bent verlies je 7 seconden
Boos worden turven: herkennen => erkennen
Iemand moet voelen wat het is (om een talent te hebben) – het mooi vinden (plezier / passie)
Spelletjes met beweging en cognitie (kleuren, vormen, sorteren): vb alleen bepaalde kleuren ballen vangen
hierdoor neemt het cognitief vermogen toe
Foppe de Haan benadrukte het nut van evaluaties, feedback en een individuele (coachende) benadering vraaggestuurd leren.
In bredere context: een PLOP Persoonlijk Leer en Ontwikkelings Plan

Website over de bijeenkomst:
http://www.ijsselgroep-ed.nl/ed_nl/agenda_regionale_startbijeenkomst_ouders_en_school.php

De meeting werd georganiseerd door OCW en een samenwerkingsverband genaamd Expertisepunt Ouderbetrokkenheid (van landelijk netwerk EDventure, vereniging van onderwijs adviesbureaus) waarin meerdere lokale adviesbureau’s als Cedin, IJsselgroep en Timpaan zitten:
http://expertisepuntouderbetrokkenheid.nl/
via Cedin zijn ook een aantal praktische documenten te downloaden:
http://www.cedin.nl/264/expertisepunt-ouderbetrokkenheid.html

Er waren 2 communicatieplatforms aanwezig voor communicatie tussen school en ouders
Basisschoolnet.nl
https://www.basisschoolnet.nl/

School en Ouder Communicatie:
http://www.schoudercom.nl/

Beide platforms bieden een evaluatie mogelijkheid. Kosten zijn ca. €700 per jaar. Dit zou waarschijnlijk vanuit het schoolbestuur georganiseerd moeten worden maar zou natuurlijk wel onderdeel van het communicatieplan kunnen zijn. Voorstel is om dit te vragen op de vragenlijst.

In de workshops werd verder ingegaan op gebruik van het expertisepunt ouderbetrokkenheid en voorbeelden vanuit de verschillende rollen (schoolhoofd, docenten, ouders). Een van de bruikbare documenten is de format voor een ouderplan (zie PDF).

Op weg naar Excellent Ouderbeleid
Wat onderscheid Excellente scholen:
– Positieve schoolresultaten
– Regelmatige Evaluaties
– aangepaste leerzuilen (?)
– sterk leiderschap van de school
– positieve leerkrachten
– positieve betrokkenheid ouders

Voorbeelden:
– positieve oudergesprekken: waar zijn ouders trots op; hier heeft de leerkracht wat aan
– schoolmaatschappelijk werk
– info avond met foto van kind waarbij aangegeven wordt wat speciaal is aan het kind (onderling begrip en begrip voor andere kinderen)
– avond organiseren: hoe doe je iets: voorlezen, helpen met rekenen, boekenpret
– afspraken maken => zorgleerlingen, wat te doen
– Open voor lokale middenstand => samenwerking
– kinderen betrekken bij oudergesprek (voor / tegen: wanneer)
– kijklijsten voor leerkracht en ouders (wat doet mijn kind): activiteiten, vriendjes
daarna evaluatie
– oudercafé met presentatie

Schoolprestatie beoordelingen:
No excuses beweging: niet verschuilen achter populatie

Wat is de school bereid te doen:
Wij zijn bereid ……. te doen
Stappen voor een ouderplan (zie PDF ouderplan)
met directie en leerkrachten bespreken

Ouderbetrokkenheid 3.0
1.0 vanuit de school
2.0 ouder = school
3.0 ouders en leraren samen, gelijkwaardig en niet vrijblijvend

KOP-gesprekken Kind Ontwikkelings Plan
– Vraag: wat zou je willen leren

zie: www.cps.nl/ouderbetrokkenheid

Tot zover, ik hoop dat andere ouders, ouderraden en geinteresseerden hier iets aan hebben.
Groet,
Toine.

0

iPad experience: two year evaluation

ipad-appsIt has already been two years since I got my white iPad 2 (32GB Wifi). I have thought about writing about it, but never got around to it (so many apps so little time) but now I think I should for those who don’t have an iPad (or other tablet) yet. Started this Blog a year ago, returning to the concept and finishing up.

First I would like to say I am not a regular user. I’m a heavy tryout user of many apps and still rely on my Desktop PC (also for iTunes, the official music, video, podcast and app-management from Apple required for all iDevices). I use app-guides from AppAdvice.com and the app “Apps Gone Free“.
Currently I have more than 3400 apps in my iTunes, which means I need to select which ones I want to be installed on my iPad, and iPhone 5.
(Note: unfortunately my daughters 4 year old iPhone 3G with iOS 4.2 is no longer supported, meaning most of the old apps no longer work).

For normal iPad users I would recommend the following (essential) apps:
– Dropbox (a cloud-storage service: synchronize files between your devices: smartphone, desktop & laptop)
– Evernote: voice, picture, text or webclip note-taking & cloud-storage (retrieve & sync notes on all your devices)
– Goodreader: (~€4,49) PDF and document reader + annotation tool, + ability to login to NAS & secure websites)
– iThoughtsHD (~€3,99) Mindmap tool with support and export for multiple formats + cloudsync

– Notability (~€2,79) PDF sorting and annotation & structured notes (text, draw and audio) in folders for projects
– Pages: (~€8,99) The official iPad wordprocessor, visually( WYSIWYG) oriented
– Camera+ (~€1,79) camera-app & picture editor with zoom, filters and cropping) will be sufficient in 95% of the image adjustment needs

0

Metagroep initiatieven (maart 2013)

MetaGroep idea'sHet zal de oplettende lezer wellicht zijn opgevallen dat ik een bias, voorkeur, of misschien wel gewoon een regelrechte passie heb voor META. Meta-analyse, Meta-systemen, Meta-tags, de content, context, vorm en inhoudelijke betekenis beschouwend, de (nu nog) ongekende mogelijkheden, het meta-potentieel. Het Meta-domein is waar persoonlijke voorkeuren, profielen, waarden, likes, ideeën, associaties en digi-persoonlijkheden samenkomen. De trend van online synergie, annexatie, mashups, augmented reality, 3D rapid prototyping,  all-in-one en capture-all cloud solutions zoals Evernote, Google Drive en Dropbox maken het Meta-domein tastbaar, navigeerbaar, ontsluitbaar.

Voor actiegerichte verkenningen van Meta-systemen en modellen heb ik bijvoorbeeld ook www.metaquest.nl in het leven geroepen en op www.metalifecoaching.nl benader ik de meer persoonlijke ontwikkeling. Het is niet ideaal, want ik zou het graag bij elkaar presenteren en combineren, maar het wordt dan teveel.

Via mijn uitgeverij MetaBoek.nl ben ik bezig met praktische schrijftools voor kenniswerkers en een aantal persoonlijke, educatieve, en gezondheid & healing bevorderende manuscripten.
Via MijnMetaboek.NL bied ik een kinderschrijfcursus aan voor kinderen van 10-14 jaar.

Op metamusic.nl was ik (samen met Menno Chang) bezig een emotag met de emotionele analyse en impact van muziek in een storyboard, dialoog en/of verhalende structuur  te plaatsen.

 

0

Waarom je het filmpje ‘Gangnam Style’ gezien moet hebben

Gangnam StyleDe aanleiding voor deze post: mijn zoon wilde graag op school het filmpje van PSY – Gangnam Style laten zien, hierbij argumenten om het te bekijken. Dit is het (Koreaans) origineel:

Mijn zoon van 7 heeft het filmpje naar eigen zeggen waarschijnlijk al meer dan 60 keer bekeken en daarnaast de vele parodieënimitatiesspin-offs en heel veel op het gangnam style paarden dansje en beat geïnspireerd materiaal.
Argument: Als je het woord origineel, imitatie en parodie wilt uitleggen kun je het filmpje bekijken en aan het eind de YouTube-suggesties volgen.

Bijzonder aan sommige parodieën is dat het script van het originele filmpjes soms tot op scene en zelfs frame nauwkeurig wordt gevolgd. Er zijn bijvoorbeeld: Minecraft StyleLego Style, Zombie Style (voor halloween), Gandalf Style, Gangnam Navy Style en heel veel meer, zie o.a.
http://theweek.com/article/index/233651/gangnam-style-the-8-best-parodies-of-the-viral-video

Afgelopen jaren heeft Lady Gaga met haar tot-nu-toe meest bekeken YouTube video’s een nieuwe trend gezet met haar extravagante uiterlijk (geïnspireerd door de Glam-Rock uit de jaren ’60 en ’70), op gebied van kunst-uitingen, experimenten, extreme (sexy) video’s, uiterlijk en kleding.
De enorme impact en spin-off subcultuur van PSY’s Gangnam Style (die volgens wikipedia op 15 juli 2012 is uitgebracht) lijkt enorm veel groter en sneller te gaan dan bij de huidige YouTube toppers Lady Gaga of Justin Bieber doordat er ondanks de onverstaanbaarheid van het Koreaans [Gangnam Style vertaald naar NL] sprake is een extra aanstekelijke dans-beat, een meervoudige prijswinnende zelf-relativerende (licht erotisch / controversiële) video, en een virale trend ; eigenschappen in combinatie met social media en hoge smartphone / tablet gebruik boosten de kijkcijfers, maar ook de activering van de subcultuur (eigen home-made versies, imitaties en varianten) met de Gangnam style dans. Het lijkt er bijna op dat als je als trendgevoelige artiest, naam of merk zelf geen “Style”-video hebt gemaakt (of parodie) je er niet bijhoort.
Het nummer wordt ook gebruikt voor politieke statements; zie bijvoorbeeld de Mitt Romney Style van College Humor wat is uitgebracht net voor de Amerikaanse verkiezingen van oktober en het Brooklyn Museum support Gangnam Style als support voor de in China gevangen artiest Ai Weiwei.
Gangnam Style komt ongetwijfeld terug in het jaaroverzicht en conferences over 2012.

De Gangnam Style introduceert een nieuwe dans-stijl / beweging (= argument) zoals we dat eerder ook zagen met de Lambada, de Macarena en de Ketchup Song. Bijzonder is dat zowel de dans als fragmenten uit de clip nu al in shows, clips verwerkt worden en in diverse sport & cultuuruitingen zoals flashmobs.

Het origineel is ondertussen (eind nov 2012) ca. 830.000.000 keer bekeken. Nu al het meestbekeken YouTube filmpje allertijden. En met de verschillende varianten van het origineel samen meer dan een miljard keer! (1.000.000.000) dat betekent dus dat gemiddeld 1 op de 6 mensen op onze planeet dit filmpje heeft gezien. Je kunt hier dus met recht het populariteit / grote getallen argument voor gebruiken, zoals Elvis Presley bijvoorbeeld al deed met zijn LP-album uit 1959: “50.000.000 fans can’t be wrong”

Een goede (Engelstalige) analyse over de achtergrond van Gangnam Style; o.a. over de Koreaanse upperclass en het Gangnam district (wijk) in Seoul die hier eigenlijk op de hak wordt genomen, de verwijzing naar comedy en parodieën in het filmpje zoals de lift-scene (en links naar vele parodieën op Youtube en afbeeldingen).
+ De officiële Wikipedia beschrijving (argument: als er een Wikipedia lemma van gemaakt is, is het de moeite waard om te bekijken / bestuderen) :

Er is dus ook een Nederlandse Pieten Style (wat dus muziek, dans en beat van het origineel gebruikt met eigen Nederlandse tekst). Zowel het Gangnam Style origineel als de Pieten Style variant zijn inmiddels op het digibord bekeken. De juf kende wel de Zwarte Pieten style variant maar dus (nog) niet het origineel….

 

0

Smartphone App Development

App sessions per categorySmartphones and tablets have become mainstream (28% owns one) and generally the way people want to use their device (next to gaming (52%), social media (26%) and entertainment (6%) which makes 80% of the use) shifts from browsing to using a dedicated (branded) app.

As an app developer you could start from scratch building an app for iOS, Android, Blackberry and Windows mobile or start (free) by using one of the universal online Mobile app development environments:

Most commercial (paid) programs have a fee between $30 and $80/month , which might be too much for a starting app developer. If you are a programmer yourself you might want to checkout the RhoMobile suite and Appcelerator Titanium which can be used starting from free. The development of these universal mobile app development suites goes very fast, and I wouldn’t be surprised if better software is available already which might be sold through resellers through their networks.

Just make sure you can own and control your app (like unwanted in-app ads from 3rd party businesses) and look at the monthly + life-time costs. You probably need to recompile your app after each iOS / Android software update for compatibility.

In almost all cases you need to pay $99/yr for iOS developer (and you need a Mac) + $25 registration fee for Google Play (to publish in the Android app store) although you can develop and use the Android apps without registration.

Please let me know if you have found any good app development resources & comparison sites.

0

Open Source Civilization

Metamagazine ArticlesOpen Source is in my world since Linux became known as an alternative OS and I use examples since I read Eric S. Raymond’s book The Cathedral and the Bazaar.

My thing was (and is) open source education (see: open source curriculum), but looking for real life community solutions one must look beyond software and content alone. Looking for the ultimate DIY tool-box you can start your life and survive if possible with these modular (hardware) tools:

open_source_ecology_solar_fire_opensourceecology_civilization_starter_kit_1-610x420Starting with the open source Blueprints for civilization (modular hardware) by Marcin Jubowski: see Open Source Ecology

Open Source Education has a few angles in which it develops, looking at the available curriculum (content), the teaching methods and the used resources: Here are a few links:

Speaking of an open source knowledge ecosystem by Richard Baraniuk:

And as a guide for open source teams: How Open Source Projects survive poisonous people:

The above Google talk is aimed at coding projects, but useful for any non-profit or volunteer-based project.