wat zijn de grootste uitdagingen in de energietransitie?

Wat zijn de grootste uitdagingen in de energietransitie? De grootste uitdagingen in de energietransitie zijn: Financiering van de overgang naar hernieuwbare energiebronnen, omdat deze hogere initiële kosten kunnen hebben dan traditionele fossiele brandstoffen. Integratie van hernieuwbare energiebronnen in de bestaande…